W trakcie Wesołych Ferii z GCK piątkowe zajęcia prowadzone były przez jedną z bibliotekarek. 

Uczestnicy zajęć mieli okazję do stworzenia swoich własnych zakładek, które następnie zostały zalaminowane, przeprowadzony został również eksperyment "Zaczarowany pergamin". Ponadto odbył się pojedynek czarodziei, który dostarczył nam wiele pozytywnych emocji. Jednym z zadań było również odgadnięcie do której bajki należy dany element, z którym uczestnicy poradzili sobie bezbłędnie. Podczas 5-godzinnych zajęć wystarczyło nam czasu na różne inne zadania, ale oczywiście nie zabrakło go także na czas wolny oraz poczęstunek. Pod koniec zajęć rozdane zostały dyplomy uczestnictwa w Wesołych Feriach z GCK oraz portrety dla każdego uczestnika.

Dzieci chętnie brały udział we wszystkich przygotowanych ćwiczeniach, dzięki czemu zajęcia można zaliczyć do bardzo udanych!

Zdjęcie przedstawia uczestników Wesołych Ferii z GCK

Zdjęcie przedstawia uczestników Wesołych Ferii z GCK

Zdjęcie przedstawia uczestników Wesołych Ferii z GCK