Spotkaniem w sali Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej zainaugurowano przygotowania do obchodów 800-lecia Białej. Ten jubileusz będziemy obchodzić w 2025r., ale już teraz jest dobry czas na to, aby zebrać pomysły nad uświetnieniem uroczystości. Nie wszyscy zaproszeni zdołali dotrzeć na spotkanie ze względu na różne obowiązki, ale na tym jednym zebraniu przygotowania się nie kończą.

Na pewno jeszcze należy się spotkać. Z uwagi na to, że jest to duże przedsięwzięcie, będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne na poszczególne działania - to też było jednym z tematów spotkania. Dziękujemy za pomysły, za udział, ale sprawa jest nadal w toku i stale będziemy nad nią pracować. Konieczna jest współpraca wielu grup lokalnej społeczności.