Za nami już trzecie spotkanie, które odbyło się w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Białej w ramach projektu „Poznaj swojego sąsiada”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy Granice. W sobotę (11.06) zorganizowana została gra terenowa po Białej dla polsko-czeskiej grupy dzieci oparta o atrakcje i zabytki miasta Biała. Było dużo śmiechu i zabawy z animatorami, którzy w ciekawy sposób zachęcili do poznania historii a także zwiedzenia najważniejszych miejsc w Białej. Każdy uczestnik gry otrzymał certyfikat uczestnictwa w tej niezwykłej przygodzie oraz mały upominek.

W ramach ww. projektu realizowane były wcześniej warsztaty z digitalizacji dla polsko- czeskiej grupy seniorów i młodzieży w sali na I piętrze CSK. Zajęcia miały na celu nie tylko przybliżyć zasady i sposoby digitalizacji unikatowych dokumentów, ale również umożliwić uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności z digitalizacji. Dodatkowo, w ramach działań przewidziane było zwiedzanie najciekawszych obiektów w Białej wraz z przewodnikiem, który w atrakcyjny sposób opowiadał o historii miasta.

Przed nami jeszcze jedno spotkanie, o którym informować będziemy w późniejszym terminie.