Centrum Społeczno-Kulturalne funkcjonuje dzięki realizacji następujących projektów:

1) „Rewitalizacja centrum miasta Biała” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 – dzięki jego realizacji możliwe było ponowne udostępnienie dawnej „Stolarni” poprzez gruntowną przebudowę obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie. Data realizacji 2018-2019r.

 

2) „Nowoczesne wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 – dzięki jego realizacji możliwe było pełne wyposażenie oddanych wcześniej do użytku pomieszczeń m.in. biblioteki, czytelni, Izby Regionalnej, pomieszczenia biurowego w niezbędny sprzęt oraz wyposażenie meblowe i infokiosk. Ponadto przebudowano budynek zaplecza znajdujący się w głębi posesji i utworzono w nim pomieszczenie magazynowe na potrzeby Centrum. Data realizacji 2021r.

 

3) „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” - w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 - Edycja 2017 - dzięki jego realizacji możliwe było nowoczesne wyposażenie meblowe Klubu Seniora oraz zakup niezbędnego sprzętu służącego rehabilitacji czy prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych.

 

4) „Poznaj swojego sąsiada” – w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – dzięki, któremu Centrum zostanie wyposażone w niezbędne zaplecze gastronomiczne oraz plenerową infrastrukturę wystawienniczą (stojaki plenerowe). Data realizacji 2022r.