Centrum Społeczno-Kulturalne w Białej mieści się przy ul. Kościuszki 10, w dawnym kościele ewangelickim. Kamień węgielny pod budowę świątyni wmurowano 10 czerwca 1872 roku, natomiast jej poświęcenie i pierwsze nabożeństwo odbyło się ponad rok później - 23 października 1873 roku. Odprawił je pastor Grindel.

Ruch reformacyjny na tych terenach nie zyskał wielu zwolenników i katolicyzm utrzymał swoją silna pozycję, dlatego wspólnota ewangelicka w Białej powstała stosunkowo późno (bo dopiero w 1850r.). Jak podaje gazeta „Allgemeine Kirchenzeitung” w nr 131 z 20 sierpnia 1839 roku, zamieszkujący Białą ewangelicy mogli za zgodą biskupa wrocławskiego przez okres czterech lat 4 razy do roku sprawować swoje nabożeństwa w kaplicy św. Rocha. Zatem już wówczas Biała stanowiła przykład tolerancji i ekumenizmu. Do momentu powstania wspólnoty ewangelickiej w Białej, opiekę duszpasterską sprawował pastor z Prudnika.

Tutejsza gmina ewangelicka została rozwiązana w 1945 roku, kiedy jej członkowie zostali wysiedleni przez władze polskie. Od tego momentu budynek nie pełni roli świątyni . Jego wnętrze zostało -gruntownie przebudowane, w szczególności w latach 70/80. XX wieku podzielono budynek na trzy kondygnacje. Ze względu na to, że na przełomie wieków mieścił się tam zakład stolarski, budynek zwany jest przez mieszkańców „stolarnią”.

W 2019 roku obiekt został poddany rewitalizacji, w tym gruntownej przebudowie i zmianie sposobu użytkowania. Powstało Centrum Społeczno-Kulturalne, w którym mieści się: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna wraz z czytelnią, Izbą Regionalną, punktem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Punktem Informacji Turystycznej oraz Klubem Seniora.